Mir sichen nach emer de CHRISTIAN erëmzefannen (2. v. riets)
Also: wann een dee kennt: mellemellen!!